KORT OG GODT
Vi er en virksomhed, som står klar til at hjælpe med at udvikle kommunikationen fra imellem dig og dine kunder.

I enhver virksomhed eller forretning, så kræves der hele tiden opmærksomhed omkring detaljerne i den samlede indsats.
Det gælder også markedsføringen og kommunikationen.
Det er dér vi tilbyder vores hjælp:
Vi bygger vores arbejde på fire enkle begreber:
AT LYTTE
AT INFORMERE
AT LÆRE
AT HJÆLPE

De fire begreber er relevante for at skabe god kommunikation til og med dine kunder – og potentielle kunder.

I denne del af vores webside vil vi gerne præsentere, hvordan vi benytter de fire begreber til at præge og udvikle vores service og
kommunikation.


AT LYTTE

Grundlaget for at vælge vej er indsigt. Derfor er det vigtigt at lytte. Vi sætter en ære i at lytte til vore kunder – og vore kunders kunder.

Det gælder både i den daglige kommunikation, og via de mange analyse-muligheder, der ligger i mini-analyser via internettet og via de data, der ofte findes tilgængelige. Et klart billede af markedet og potentialet er det bedste grundlag for god kommunikation.

Vi tilbyder sparring om markedsforhold, kundernes kultur og forventninger og justeringer i virksomhedens positionering.

AT INFORMERE
God information er basis for al udvikling. Det skaber gensidig respekt – og er en betingelse for at skabe gode og holdbare relationer.

Rigtig mange virksomheder sidder med vigtig information, som aldrig kommer frem til relevante modtagere. Information kan styrke relationerne og dermed salget.

Vi hjælper med at samle bestående information, sikre ny information – og at få det formidlet ud i verden. Vi bistår også med viden om alle mediamuligheder, og professionel mediastrategi på tværs af alle kanale og off- og online.


AT LÆRE
At formidle viden til andre er en vigtig del af opbygningen af tillid, og det er en betingelse for at information bliver opfattet og konverteret til salg. De fleste mennesker har oplevet gode stunder med læring i undervisnings-situationer. Derfor er læring tillidsskabende.

Produkter har gennemgået en udviklingsproces, og rummer viden, som kan have stor betydning for køberen i beslutnings-
fasen. Det gælder om at konvertere faktuel viden til læring i kommunikationen.

Vi bidrager med ideer til hvilke områder, der egner sig til at indgå i din markedsføring i form af læring. Specielt på websider er der store muligheder for at lærings-budskaber helt frem til kunderne.

AT HJÆLPE
Når kunden træffer den endelige beslutning om, hvor de gør deres køb, indgår oplevelsen af hjælp med stor vægt.
Det gælder i alle sammenhænge både på b2c- og på b2b-markedet.

Hjælp rummer alle elementer af deklaration, instruktion og forklaring, der fremmer kunden glæde og tilfredshed med produktet eller tjenesteydelsen.

Vi HJÆLPER med at skabe en kommunikationsplatform, der rummer plads til at fokusere på de oplagte områder,
hvor produktet design og funktioner hjælper kunden. Det styrker salget.