At lære

At formidle viden til andre er en vigtig del af opbygningen af tillid, og det er en betingelse for at information bliver opfattet og konverteret til salg. De fleste mennesker har oplevet gode stunder med læring i undervisnings-situationer. Derfor er læring tillidsskabende. Produkter har gennemgået en udviklingsproces, og rummer viden, som kan have stor betydning for køberen i beslutningsfasen. Det gælder om at konvertere faktuel viden til læring i kommunikationen. Vi bidrager med ideer til hvilke områder, der egner sig til at indgå i din markedsføring i form af læring. Specielt på websider er der store muligheder for at lærings-budskaber helt frem til kunderne.